بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

اولین نقش از بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان زده شد

دبیراجرایی بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان اعلام کرد که دبیرخانه برگزاری نمایشگاه فرش دستباف اصفهان رسما آغاز به کار کرد. میرجمالی ضمن ابراز تاسف بابت شیوع و همه گیرشدن ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد و کسب و کارها که جامعه بزرگ فرش نیز از آن مستثنی نبوده است، گفت: در سال ۹۹ بسیاری از نمایشگاه های عمومی بدلیل جلوگیری از شیوع بیش از پیش این ویروس… مطالعه بیشتراولین نقش از بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان زده شد »