هنوز اعتماد قوی میان صنعت و دانشگاه ایجاد نشده است

نمایشگاه فرش اصفهان

عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان:

هنوز اعتماد قوی میان صنعت و دانشگاه ایجاد نشده است

عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان گفت: فرایند پژوهش و رساندن صنعت در همه حوزه‌ها به سختی در دانشگاه انجام می‌شود و علت آن نیز نداشتن اعتماد کافی میان صنعت و دانشگاه است؛ در صنعت نیز پژوهش جایگاه پررنگی ندارد و تمایل به سنتی بودن است که با حل این موضوع قطعاً به دانشگاه ها مراجعه کرده و پژوهش‌ها هدفمندتر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، احمد اکبری در خصوص مشکلات عدم برقراری رابطه دانشگاه و صنعت اظهار کرد: هر دانشجویی به هر میزان که با صنعت در تعامل باشد پژوهشی هدفمندتر و با نتیجه‌ای عملیاتی‌تر خواهد داشت ولی خیل عظیمی از دانشجوها به ویژه دانشجویان رشته فرش به سبب عدم استقبال صنعتی ها فقط به دنبال تکمیل دوره تحصیل هستند.

وی همچنین درباره چالش‌های فرش نیز توضیح داد: مشکلات اصلی حوزه فرش دستباف و آسیب‌ها متعدد هستند اما در کل به چند گروه تولید، مواد اولیه، بافندگان، صادرات و بازاریابی و سلیقه‌یابی تقسیم می شوند.

این عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: در بحث مواد اولیه کنترل و نظارت بر استاندارد و ماده اولیه وجود ندارد و همین مورد کیفیت تولید را کاهش می‌دهد؛ دولت با نظارت بر این امر و جلوگیری از مواد اولیه نامرغوب کمک شایانی به حوزه فرش می کند.

احمدی اضافه کرد: بافندگان نیز همچنان با مشکلات اساسی همچون بیمه، حقوق، هزینه های معیشتی و آموزش درگیر هستند که راندمان کاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتهای پیام/