مشکل اساسی فرش دستباف، نگرش غیرعلمی مسئولان است

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

مشکل اساسی فرش دستباف، نگرش غیرعلمی مسئولان است

یک فعال فرش دستباف و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: مشکل اصلی ما در حوزه نگرش به فرش ایران بوده که راس اصلی مخلوط است. هر تلاشی انجام شود تا زمانی که این مورد درست نباشد بی نتیجه خواهد ماند؛ بنابراین نگرش مدیریتی باید اصلاح شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، فرهاد باباجمالی با اشاره به اهمیت نگرش و مدیریت در حوزه فرش دستباف، اظهار کرد: نمی توان صرفاً توپ را به زمین تحریم ها انداخت. با نگرش مدیریتی و آینده پژوهی می توان در نحوه صادرات فرش دستباف تحول ایجاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم استقرار مدیریت استراتژیک در حوزه فرش افزود: باید به تجارت فرش بیاندیشیم. فرش‌ دستباف در بعد اقتصادی ارزآور است و تحولات جامعه و نگرش مصرف کننده را تغییر داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: باید تمرکز را در حوزه مدیریت فرش ایران بنیانگذاری کنیم و این راه حل قطعی است تا در یک مکان تصمیم گرفته شده و قوانین به نتیجه خوبی برسد.

باباجمالی همچینین اضافه کرد: برخی از تولید کننده ها در برابر تغییر ذائقه تقاضا کنندگان مقاومت می‌کنند و این باعث عقب ماندن خودشان می شود.

وی همسو شدن با مدرنیته را ضروری دانست و گفت: اکنون، تقاضا برای فرش مدرن باب شده و سوار بر موج تجاری گرایی، تولید می‌شود. سنت‌گرایان نیز باید به این حوزه کمک کنند تا خود پیشرفت کنند؛ اگر نگرش درست باشد هر چیزی در جای درست خود قرار می‌گیرد و در بین طبقه تولیدکنندگان نیز رواج  می یابد، منتها باید برنامه داشت.

این استاد دانشگاه هنر در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه و فروشگاه کاملاً دو مقوله جدا هستند. نمایشگاه در زمینه عرضه کار فراتر از فروشگاه است و در آن تبادل اطلاعات، تولید، مدیریت و قوانین مشتری‌مداری صورت می گیرد.

انتهای پیام/