نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، طولانی ترین نمایشگاه اصفهان

پوستر بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

دبیر اجرایی بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان خبر از افزایش تعداد روزهای بازدید نمایشگاه به هفت روز داد.
میرجمالی گفت: در راستای حمایت از فرش دستباف به عنوان کالای استراتژی ایران در عرصه بین الملل و همچنین نماد هنر و فرهنگ این سرزمین و با توجه به استقبال چشمگیر مردم اصفهان و سایر استان های هم جوار از این نمایشگاه، با همکاری و حمایت مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه های استان اصفهان، تعداد روزهای بازدید از نمایشگاه به هفت روز افزایش و ساعت آن در روز جمعه ۱۵ آذر از ۱۰ صبح مقرر شد.