بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

۱۴ الی ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸

اولویت ثبت نام

اولویت ثبت نام تا ۲۰ آبان‌ماه با مشارکت کنندگانی است که در سال ۱۳۹۷ در نمایشگاه فرش دستباف اصفهان حضور داشته‌اند و مجددا غرفه سال قبل خود را درخواست رزرو خواهند داشت. از ۲۰ آبان‌ماه به بعدکلیه غرفه‌های باقیمانده مطابق زمان رزرو در سایت به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.

Discover all the ways
you can help give

So far we've helped...

Countries
People
۱۲۰۰
Raised

اخبار و تازه‌ها

حامیان

دبیرخانه:

اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه شماره ۵ پلاک ۱۱ مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

تلفن :

۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹

    مجموعه تصاویر بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان